Font size: Normal | Bigger

Publications

Andel, H.G. van, Steinmetz, C.H.D., Koppelaar, L. & Winkel, F.W. (1987). De slachtoffercirculaires in praktijk; suggesties voor verbetering. Trema, Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, X, (9/10), 324-330.

Colner, C., Nauta, O., Van Soomeren & Steinmetz, C.H.D. (2006). Goede praktijken tegen geweld, deel I. Preventie en bestrijding van ongewenste omgangsvormen op de werkplek. SZW Ministerie van SZW.

Colner, C., Nauta, O., Van Soomeren & Steinmetz, C.H.D. (2006). Goede praktijken tegen geweld, deel II. Casusboek. SZW Ministerie van SZW.

Dijk, J.J.M. van & Steinmetz, C.H.D. (1988). Pragmatism, ideology and crime control: three Dutch surveys. In: N. Walker and M. Hough (Eds.), Public attitudes to sentencing (pp. 74-83). Aldershot: Gower.

Dijk, J.J.M. van & Steinmetz, C.H.D. (1984). The burden of crime in Dutch Society. In: R. Block (Eds.), Victimization and Fear of Crime; World Perspectives (pp. 29-43). Washington, U.S.: Department of Justice, Bureau of Justice Statistics.

Dijk, J.J.M. van & Steinmetz, C.H.D. (1983). Victimization surveys: beyond measuring the volume of crime. Victimology: An International Journal, 8, (1/2), 291-309.

Dijk, J.J.M. van & Steinmetz, C.H.D. & Spickenheuer, H.L.P. (1982). External effects of a crime prevention program in the Hague: experiences and opinions of the inhabitants; with a comparison of the effects of similar programs in the Netherlands. In: E. Kuhlhorn and B. Svensson (Eds.), Crime prevention (pp. 145-194). Stockholm: National Swedisch Council for Crime Prevention.

Dijk, J.J.M. van & Steinmetz, C.H.D. (1982). Crime prevention: an evaluation of the national publicity campaigns. In: E. Kuhlhorn and B. Svensson (Eds.), Crime prevention (pp. 239-266). Stockholm: National Swedisch Council for Crime Prevention.

Dijk, J.J.M. van & Steinmetz, C.H.D. (1981). Uit, goed voor U? RA nr. 4126. The Hague: Scientific Research and Documentation Centre, Ministry of Justice.

Dijk, J.J.M. van & Steinmetz, C.H.D. (1980). The RDC victim surveys 1974-1979. The Hague: Research and Documentation Centre, Ministry of Justice.

Dijk, J.J.M. van & Steinmetz, C.H.D. (1980). In tal en last. Een victimologische risico-analyse. Intermediair, 16, (42), 61-69.

Dijk, J.J.M. van & Steinmetz, C.H.D. (1980). In tal en last. Criminaliteitsoverlast van Nederlandse burgers. Intermediair, 16, (41), 21-27.

Dijk, J.J.M. van & Steinmetz, C.H.D. (1980). Het voorkomen van misdrijven: een evaluatie van de landelijke voorlichtingscampagnes. Tijdschrift voor Criminologie, 22, (5), 197-214.

Dijk, J.J.M. van & Steinmetz, C.H.D. (1979). De WODC-slachtofferenquetes 1974-1979. ‘s-Gravenhage: Staatsuitgeverij (13).

Dragt, A., Van Hoek, A., Soomeren, P. & Steinmetz, C.H.D. (1999). Handleiding Preventie en Geweld op de werkplek. SDU uitgevers, The Hague.

Eland, J., Kleber, R.J., Ten Veen, P., Van der Velden, P.G. & Steinmetz, C.H.D. (1990). Geweldservaringen en werkomstandigheden: een inventariserend onderzoek bij de Gemeente-lijke Sociale Dienst Amsterdam rayonkantoor Noord. Internal publication GSD Noord.

Eland. J. & Steinmetz, C.H.D. (1992). Draaiboek Opvang; procedures opvang en begeleiding van slachtoffers van bankovervallen. Draaiboek met toelichting voor Verenigde Spaarbank. Utrecht: Instituut voor Psychotrauma, maart.

Eland, J., Van der Velden, P.G., Kleber, R.J. & Steinmetz, C.H.D. (1990). De tweede generatie joodse Nederlanders: een onderzoek naar gezinsachtergronden en psychisch functioneren. Deventer: Van Loghum Slaterus.

Giesen, C.W.M, C.H.D., Steinmetz, C.H.D. & Kleber, R.J. (1990). Opvang van politiemensen na ingrijpende gebeurtenissen: een verkennende studie. ‘s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Giesen, C.W.M., Hofman, M.C. & Steinmetz, C.H.D. (1989). Opvang bij spaarbanken: knelpunten en oplossingen. Utrecht: Instituut voor Psychotrauma.

Haidary, S. & C.H.D. Steinmetz (2014). Moeders en grootfamilies van immigrantenjongeren aan zet: de maatschappelijke ladder op. Maatwerk, nummer 2 – april 2014. https://www.expats-immigrants.com/wp-content/uploads/2014/05/2014-05-19-de-maatschappelijke-ladder-op-van-o.a.-Steinmetz-Maatwerk-nummer-2-2014.pdf

Hoek, A, van, C.H.D. Steinmetz (1999). Handleiding Preventie van agressie en geweld op de werkplek. The Hague: SDU Uitgevers.

Horstink, R.H. & Steinmetz, C.H.D. (1991). De schok…en toen; handleiding bij de politiefilm over verwerken van schokkende gebeurtenissen. ‘s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Huber, J., N. Poll, P. van Soomeren, C.H.D. Steinmetz (1996). Lastige klanten, wat doe je ermee? Een beleidsmatige aanpak van agressie bij publiekscontacten. The Hague: SDU Uitgevers.

Huber, J., R.H.P. van Beest, P. van Soomeren, C.H.D. Steinmetz (1996). Agressie en schokkende gebeurtenissen in de GGZ: een beleidsmatige aanpak vanuit Arboperspectief. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghem.

Immink, E., C.H.D. Steinmetz (1996). Transities en interventies. http://www.sao.nl/sao/Transities%20&%20Interventies.pdf

Kleber, R.J., Steinmetz, C.H.D., Eland, J. & Van der Velden, P.G. (1990). The Jewish second generation of war survivors in the Netherlands: family characteristics and psychopathology. Journal of Traumatic Stress.

Kleber, R.J., Steinmetz, C.H.D. & Van Andel, H.G. (1986). Economische schade door verwerkings-problemen bij verkeersslachtoffers. Journal of Traumatic Stress.

Oosten, R.N.J. van, C.H.D. Steinmetz. Softdrugs in Nederland: Consumptie en Handel. (1996). Internal publication. http://www.dsp-groep.nl/getFile.cfm?file=95_28_Softdrugs%20in%20Nederland%20Compumptie%20en%20Handel_28-19952.pdf&dir=rapport

Oosten, R.N.J. van, C.H.D. Steinmetz en P. van Soomeren. (1995). Niet negeren maar aanpakken: agressie en geweld op school naar een effectieve, systematische aanpak voor opvang en veiligheid. Arbo in de School, jaargang 3, nr. 8, oktober 1995, 10-25.

Oosten, R.N.J. van, C.H.D. Steinmetz, P. Boekhorn, A.G. van Dijk, C.J. Loef. (1995). Softdrugs in perspectief. Houten/ Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Roell, G. & Steinmetz, C.H.D. (1988). Fietsendiefstal. In: H. Angenent (Red.), Kleine Criminaliteit; een beschrijving van veel voorkomende vormen van criminaliteit (pp. 63-75). Meppel: Boom.

Roell, G., Van Dijk, J.J.M. & Steinmetz, C.H.D. (1982). Interventiegedrag door omstanders: een veldexperiment. Tijdschrift voor Criminologie, 24, (1), 21-35.

Savornin-Lohman, P.M., C.H.D. Steinmetz, A.G. van Dijk, C. van ‘ t Hoff en E.J.P. Polak. (1993). De Bijlmer Vliegramp: het gewenste hulpverleningsaanbod na 1 april 1993. Internal publication.

Soomeren, P., Steinmetz, C.H.D. & Ruijsendaal, W. (2002). Prevention of Crime in and around high schools (the Amsterdam school safety project) lessons in Implementation. Paper presented at the The Role of Schools in Crime Prevention Conference convened by the Australian Institute of Criminology in conjunction with the Department of Education, Employment and Training, Victoria, and Crime Prevention Victoria and held in Melbourne, 30 September–1 October 2002. http://www.dsp-groep.nl/getFile.cfm?file=02_67_Prevention%20of%20Crime%20in%20and%20around%20High%20Schools%20(The%20Amsterdam%20School%20Safety%20Project)%20Lessons%20in%20Implementation_67-20022.pdf&dir=rapport

Steinmetz, Carl H.D. (2017). De verwarring rond het begrip verwarde mensen. Sociaalbestek, tijdschrift voor werk, inkomen en zorg, nummer 3, juni/juli 2017, jaargang 79 (pagina 28-29). Download .PDF bestand.

Steinmetz, C.H.D. (2016). Radicaliseren voorkomen: Nu of Nooit. Maatwerk vakblad voor professionals in sociaal werk (pagina 14-17). Download .PDF bestand.

Soomeren, Paul & Steinmetz, Carl H.D. (2015). Collectieve solidariteit: samen voor ons eigen. Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, september 2015. Aeneas Media. Download .PDF bestand.

Steinmetz, Carl H.D. & Van den Berg, Jette C. (2015). De Grootfamilie aan Zet. De participatiemaatschappij in het klein. Bestel hier het boek

Steinmetz, Carl H.D. (2015). Erkenning van psychische problemen onder Afghanen in Nederland. Kansen voor netwerk gericht werken. In Maatwerk, 2015 februari nummer 1: pagina 26 t/m 28.
Download .PDF file.

Steinmetz, Carl H.D. & Soomeren, Paul van (2015). Zorg Participatie: windje mee of in zwaar weer? In sociaalbestek: tijdschrift voor werk, inkomen en zorg, 2015 april/ mei, nummer 2, jaargang 77: pagina 34 t/m 36.
Download .PDF file.

Steinmetz, C.H.D. (2014). ‘The immigrants’ and expats’ positions might be at stake and what they can do to prevent this situation’, Howdo, edition 05. p. 8-9. https://www.expats-immigrants.com/wp-content/uploads/2014/05/April_2014_LoRes_DEF.pdf

Steinmetz, C.H.D. Gökçen, G. & Jagt, Van der J. Transculturele Intake en gevolgen voor volwassenen en kinderen. (2013). www.pumbo.nl/boek/transculturele-intake-en-gevolgen-voor-behandelen-van-volwassenen-en-kinderen.

Steinmetz, C.H.D. Extending Family relations. (2013). International innovation. September 2013. p. 72-73. https://www.expats-immigrants.com/wp-content/uploads/2013/10/international-innovation-expats-immigrants.pdf

Steinmetz, C.H.D. Immigrants and Expats. (2013). Pan European Networks, nummer 8, november 2013, p. 66-67. http://www.paneuropeannetworks.com/GOV8/#67

Steinmetz, C.H.D. & Van den Berg, J.C.(2012). De Grootfamilie aan Zet. www.pumbo.nl/boek/de-grootfamilie-aan-zet.

Steinmetz, C.H.D., Van den Berg, J.C., Koca, B., Pinar S. & Lenten, W. (2012). Onderwijs, inbedding en arbeid (OIA) voor migranten: Meer dan psychiatrie alleen. SocioSPH, 14, 109 december 2012, speciaal dossier interculturele hulpverlening.
Download .PDF file.

Steinmetz, C.H.D. & Bout, L. Langs transcultureel perspectief: Nederlandse immigranten en de falende psychosociale en psychische hulpverlening (2011). Maatwerk, jaargang 11, nummer 4, p. 10-13.
Download .PDF file. 

Steinmetz, C.H.D. (2007). Wantoestanden als een professioneel risico Hebben slachtoffers stuivertje gewisseld met de daders? Tijdschrift voor Agressie Preventie, #1 Agressie, Historie en Realiteit, (http://ap-tijdschrift.nl/archief/AP%20Tijdschrift%20nr%201%20.pdf)

Steinmetz, C.H.D, Smits, N, van Soomeren, P, Flight, S, Boersma, S, Roorda, W. (2007). Schoolveiligheid Rijswijk. http://www.dsp-groep.nl/getFile.cfm?file=11pvrijsw_Stap_1_van_het_Rijswijkse_VO_op_weg_naar_het_keurmerk_VRIS.pdf&dir=rapport

Steinmetz, C.H.D. & Walraven, G. (2004). Gevaren op school in kaart brengen. Didactief 4, April 2004. http://www.dsp-groep.nl/getFile.cfm?file=yy_2004_Gevaren%20op%20school%20in%20kaart%20brengen%20dodaktief%20nr%204_2004.pdf&dir=rapport

Steinmetz, C.H.D, van Hoek, A. (2004) Handboek Veilige zorg. http://www.dsp-groep.nl/getFile.cfm?file=04_70_Handboek%20Veilige_Zorg.pdf&dir=rapport

Steinmetz, C.H.D, Walraven, G, Reijnhoudt-Post, P. (2004). Integrale aanpak van taai probleem. Werken aan een veiliger school. In: Tijdschrift voor leerlingbegeleiding Jaargang 27, nummer 3, mei 2004, p 25-28. http://www.dsp-groep.nl/getFile.cfm?file=yy_2004_Evaluatie%20cameratoezicht%20Amsterdam-Centrum%20Effectmeting%20Wallen%20en%20Nieuwendijkkwartier-2004.pdf&dir=rapport

Steinmetz, C.H.D, Hoek, A, Wever, J. (2003). Tussentijdse procesevaluatie VeiligeZorg.

Steinmetz, C.H.D, van Soomeren, P. (2001). Crime at the workplace, Denial and solutions. http://www.dsp-groep.nl/getFile.cfm?file=01_64_Crime%20at%20the%20workplace%20Denial%20and%20solutions_64-2001.pdf&dir=rapport

Steinmetz, C.H.D, van Soomeren, P. (2001). Handboek veilig in en om school in Amsterdam. http://www.dsp-groep.nl/getFile.cfm?file=01_28_Handboek%20veilig%20in%20en%20om%20school%20in%20Amsterdam_82-2001.pdf&dir=rapport

Steinmetz, C.H.D. (2000), Fluitend naar je werk: de rechten van medewerkers en de plichten van werkgevers. Secundaire Traumatisering, Utrecht: TransAct.

Steinmetz, C.H.D, van Hoek, A. (1997) Agressie en geweld op de werkplek. Handleiding voor het ontwikkelen van opvangbeleid. http://www.dsp-groep.nl/getFile.cfm?file=96_69_Agressie%20en%20geweld%20op%20de%20werkplek%20Handleiding%20voor%20ontwikkelen%20opvangbeleid_69-1996.pdf&dir=rapport

Steinmetz, C.H.D, van Soomeren, P. (1996) Agressie en schokkende gebeurtenissen in de GGZ. Een beleidsmatige aanpak vanuit arbo perspectief. http://www.dsp-groep.nl/getFile.cfm?file=96_48_Agressie%20en%20schokkende%20gebeurtenissen%20in%20de%20ggz_48-1996.pdf&dir=rapport

Steinmetz, C.H.D, van Soomeren, P. (1996) Lastige clienten, wat doe je ermee? Een beleigsmatige aanpak van agressie bij publiekscontacten. http://www.dsp-groep.nl/getFile.cfm?file=96_63_lastige_Clienten_Wat_doe_je_ermee_63_1996.pdf&dir=rapport

Steinmetz, C.H.D. (1995). Contacts with a violent public: profit and non-profit organizations. Elsevier. Security Journal 6 (1995) 61-69.

Steinmetz, C.H.D. e.a. (1995). Seksuele intimidatie, agressie en geweld. Praktijkreeks Arbo & Milieu. Alphen aan de Rijn/Zavemtum: Samson Bedrijfsinformatie.

Steinmetz, C.H.D, Lohman, P.S. (1995). Agressie en geweld: de aanpak. http://www.dsp-groep.nl/getFile.cfm?file=95_26_Arbo_en_Milieu_Agressie_en_geweld_de_feiten_26_1995.pdf&dir=rapport

Steinmetz, C.H.D, van Soomeren, P. (1995). Niet negeren, maar aanpakken!; Agressie en geweld op school. Naar een effectieve systematische aanpak voor opvang en veiligheid. http://www.dsp-groep.nl/getFile.cfm?file=95_51_Arbo%20in%20de%20school_51-19952.pdf&dir=rapport

Steinmetz, C.H.D. (1994). Groepsgesprekken met conducteurs. Voor Gemeentelijk Vervoerbedrijf, Amsterdam. http://www.dsp-groep.nl/getFile.cfm?file=94_68_Groepsgesprekken%20met%20conducteurs_68-1994.pdf&dir=rapport

Steinmetz, C.H.D. (1993). Veiligheid en opvang van werknemers: gebreken niet toleren maar opsporen en herstellen. SEC, oktober 1993, 7e jaargang, nummer 4.

Steinmetz, C.H.D. e.a. (1993). Omgaan met agressie. Arbomagazine, december 1993, jaargang 9, nummer 6.

Steinmetz, C.H.D, Regeer, L & Hollander, L.B. (1993). Veiligheidsbeleid in de instelling vanuit verpleegkundig perspectief. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/ Zaventum.

Steinmetz, C.H.D, van Dijk, B, Lohman, P.S.. (1993) De Bijlmer Vliegramp: het gewenste hulpverleningsaanbod na 1 april 1993 (een onderzoek onder sleutelpersonen). Voor Stuurgroep ‘Nazorg Vliegramp Bijlmermeer’, Amsterdam. http://www.dsp-groep.nl/getFile.cfm?file=93_19_De%20Bijlmer%20Vliegramp%20het%20gewenste%20hulpverleningsaanbod%20na%201%20april%201993_19-1993.pdf&dir=rapport

Steinmetz, C.H.D. (1992). In contact met gewelddadig publiek: slachtofferschap bij overheid en bedrijfsleven. Justitiële Verkenningen, 18, (1), 9-25.

Steinmetz, C.H.D. e.a. (1992). Introductie van de filmserie “Schokverwerking”. Verslag studiedag “zet ‘m op: Bedrijfsopvang bij de politie”. Vermande studiedagen, 26 november.

Steinmetz, C.H.D. e.a. (1992). Ontzet; preventie en behandeling van psychotrauma. NcGv, Deventer: Van Loghum Slaterus.

Steinmetz, C.H.D. e.a. (1992). Opvang bedrijfsongevallen en veiligheid bij Hoogovens IJmuiden. IJmuiden: Hoogovens.

Steinmetz, C.H.D, Bauduin, D, Schnabel, P, e.a. (1992). Ontzet : preventie en behandeling van psychotrauma’s. Utrecht : Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid.

Steinmetz, C.H.D., W.C. Bohlmeyer (1992). Je maakt wat mee in de Zuidwesthoek van Friesland. Interne publicatie

Steinmetz, C.H.D. (1991). Agressie en psychosociale slachtofferhulp. In: P.B. Defares en J.D. van der Ploeg (Red.), Agressie: determinanten, signalering en interventie (pp.455-469). Assen/ Maastricht: Van Gorcum.

Steinmetz, C.H.D. (1991). A support program for policemen. In: B.P.R. Gersons (Red.), 2nd European Conference PTSD, Noordwijkerhout, 21-27, September 1990. ‘s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Steinmetz, C.H.D. & Reeuwijk, P.M.C. (1991). Information about victim assistance: effects on the number of victims that apply for help. Journal of Traumatic Stress.

Steinmetz, C.H.D. & Reeuwijk, P.M.C. (1991). Vrouwen anders behandeld door de politie dan mannen: verklaarbaar of niet? Aangeboden aan Tijdschrift voor de Politie.

Steinmetz, C.H.D, Mittendorff, C. & Van der Velden, P.G. (1990). Het verkeersongeval op de A16 bij Breda op 6 november 1990 en de opvang op 9 en 10 november. ‘s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Steinmetz, C.H.D. & Hofman, M.C. (1990). Opvang en nazorg van personeel in penitentiaire inrichtingen, Rapport for the Ministry of Justice (not published).

Steinmetz, C.H.D. & Horstink, R. (1990). Het psychische trauma en het verborgen letsel. Kwartaaluitgave Nederlandse Vereniging Oefentherapeuten Mensendieck, 51, 16-18.

Steinmetz, C.H.D. & Horstink, R. (1990). Opvang en leefregelconstructie. Een experimenteel opvang-programma voor politiemensen van de Gemeentepolitie Deventer met opgestapelde ervaringen met schokkende gebeurtenissen. ‘s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Steinmetz, C.H.D. (1990). Misdrijven en ongelukken in het bedrijfsleven: preventieve hulpverlening. In: C.A.L. Hoogduin (Red.), Jaarboek voor Psychiatrie en Psychotherapie 3, 1989 t/m 1991 (pp. 256-266). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Steinmetz, C.H.D. (1990). Hulp aan slachtoffers van ernstige misdrijven: effecten van slachtofferhulp en primaire opvang. Arnhem: Gouda Quint.

Steinmetz, C.H.D. (1990). Het instellen van een Landelijk Coördinatiepost Psychosociale Rampen. Ministerie van WVC.

Steinmetz, C.H.D. (1990). Banken en overvalslachtoffers. De Spaarbank (5-6), 151-155.

Steinmetz, C.H.D. (1989). Verwerking van traumatische gebeurtenissen tijdens het werk. Lezing voor het Rampenidentificatieteam van de Algemene Inspectie korps Rijkspolitie, Apeldoorn, 27 april 1989. Interne publicatie CIOV.

Steinmetz, C.H.D. (1989). Slachtoffers en de media: berichtgeving en het recht op privacy. SEC, kwartaalblad over samenleving en berichtgeving en criminaliteit, 3, (1), 13-15.

Steinmetz, C.H.D. (1989). Slachtofferhulp: een kritische reflectie op de methodiek van hulpverlenen. In: J. Soetenhorst-de Savornin Lohman (Red.), Slachtoffers van misdrijven; ontwikkelingen in hulpverlening, recht en beleid (pp. 141-157). Arnhem: Gouda Quint.

Steinmetz, C.H.D. (1989). Slachtoffer worden, slachtoffer zijn. Lezing in verslag van de informatiedag Externe Administraties/ABP Heerlen, 2 maart 1989. Interne Publicatie ABP.

Steinmetz, C.H.D. (1988). Aggression in a youth club. In: J. Junger-Tas and R.L. Block (Eds.), Juvenile Delinquency in the Netherlands (pp. 105-134). Kugler Publications.

Steinmetz, C.H.D., Hofman, M.C. & Kleber, R.J. (1988). Slachtoffers van bankovervallen: opvang binnen het bedrijf. Justitiële Verkenningen, 14, (9), 90-110.

Steinmetz, C.H.D., Reeuwijk, P.M.C. & Albers, M. (1988). Politie en slachtofferhulp. Tijdschrift voor Criminologie, 3, 236-247.

Steinmetz, C.H.D. (1987). The effects of victim support. In: Guidelines for victim support in Europe, report of the 1st European conference of victim support workers (pp. 120-128). Eerbeek: Vereniging Landelijke Organisatie Slachtofferhulp Utrecht.

Steinmetz, C.H.D. (1987). Reponse to Domestic Violence: Retribution or care? International Review of Victimology.

Steinmetz, C.H.D., Van Buuren, E.T. & Van Andel, H.G. (1987). De slachtoffercirculaires; enkele suggesties voor nieuw beleid op basis van een onderzoek voor de invoering van de circulaires. Delikt en Delinkwent, 17, (9), 952-971.

Steinmetz, C.H.D. (1986). Reacties op intrafamiliaal geweld. Justitiële Verkenningen, 12, (4), 475-513.

Steinmetz, C.H.D. (1986). Intrafamiliaal geweld: vergelden of verzorgen? Justitiële Verkenningen, 12, (4), 514-531.

Steinmetz, C.H.D. (1985). Meningen over en reacties op criminaliteit: een nieuwe visie op eerdere WODC resultaten. Justitiële Verkenningen, (1), 25-72.

Steinmetz, C.H.D. (1985). Bystanders of crime; some results from a national survey. Victimology, 10, (1-4), 441-461.

Steinmetz, C.H.D. (1984). Rapport van de subcommissie gevoelens van onveiligheid. In: H.J. Roethof (Eds.), Interimrapport van de Commissie Kleine Criminaliteit. ‘s-Gravenhage: Staatsuitgeverij.

Steinmetz, C.H.D., Klijn, A. & Van Andel, H.G. (1984). Meer besteden aan Justitie of bezuinigen? Meningen van de Nederlandse bevolking. Justitiële Verkenningen, 1, 103-123.

Steinmetz, C.H.D. (1984). Coping with a serious crime; self-help and outside help. Victimology: An International Journal, 9, (3-4), 324-343.

Steinmetz, C.H.D. & Horstink, R. (1990). Personeelsopvang van politieagenten in Deventer na opgestapelde ervaringen met schokkende gebeurtenissen. Andere Koek, offic. info. orgaan politie Deventer, 4, (2).

Steinmetz, C.H.D. & Van Andel H.G. (1984). Mishandeling en hulpverlening; vrouwen en mannen als slachtoffer. ‘s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, Scientific Research and Documentation Centre, 49.

Steinmetz, C.H.D. & Van der Zee-Nefkens, A.A. (1980). Coba-onderzoekbedrijven; een schriftelijke enquete onder Haagse bedrijven over inbraken en inbraakpreventieve middelen; globaal overzicht van de resultaten. ‘s-Gravenhage: Scientific Research and Documentation Centre, Ministry of Justice.

Steinmetz, C.H.D. (1983). Het verwerken van een ernstig misdrijf: zelfhulp en hulp van anderen. Justitiële Verkenningen, 6, 36-68.

Steinmetz, C.H.D. (1982). A first step towards victimological risk analysis. In: E. Kuhlhorn and B. Svensson (Eds.), Crime Prevention (pp. 55-85). Stockholm: National Swedish Council for Crime Prevention.

Steinmetz, C.H.D., Van Dijk, J.J.M. & Roell, G. (1982). A researcher view on crime prevention in the Netherlands. In: Praevention abweichende Verhaltens; Massnahmender Vorbeugung und Nachbetreuung (pp. 237-269). Koln: Carl Heymanns Verlag.

Steinmetz, C.H.D. (1980). Technische beveiligingsmaatregelen; een gedragswetenschappelijke benadering. ‘s-Gravenhage: Scientific Research and Documentation Centre, Ministe-rie van Justitie.

Steinmetz, C.H.D. (1980). Een aanzet tot een victimologische risicoanalyse, een denkmodel bij het voorkomen van ‘kleine’ criminaliteit. Justitiële Verkenningen, 2, 5-35.

Steinmetz, C.H.D. (1979). Female victims of minor crimes; the willingness of female victims to notify and the recording policy for criminal incidents. The Hague, Research and Documentati-on Centre, Ministry of Justice. Paper presented at the meeting of the Research Committee for the sociology of deviance and social control, of the International sociological association. The Hague, August 30-31. Ook opgenomen in RA2725C.

Steinmetz, C.H.D. (1977). Ziekteverzuim in het onderwijs 1978-1979 (DSWO). ‘s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Steinmetz, C.H.D. (1977). Ziekteverzuim in het onderwijs 1976-1977 (DSWO). ‘s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Velde, J.W. van de, Wiertzema, K.H., Winkel, F.W., Steinmetz, C.H.D. (1988). Bejegening van slachtoffers. Algemeen Politieblad, 137, (12), 280-285.

Velden, P.G. van der, Van der Burg, S., Steinmetz, C.H.D. & Van den Bout, J. (1992). Overvallen bij spaarbanken, omvang en gevolgen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Velden, P.G. van der, Eland, J., Steinmetz, C.H.D. & Van den Bout, J. (1989). Nazorgprogramma voor ME’ers: beter laat dan nooit. ‘s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Verhulst, M., C.H.D. Steinmetz (1996). Crisis in bedrijfsorganisaties: een handleiding voor crisismanagement. Niet gepubliceerd.

Winkel, F.W. & Steinmetz, C.H.D. (1990). Slachtofferschap en angst voor criminaliteit: een schokver-werkingsmodel. In: F.W. Winkel & A. van der Wurff (Red.), Angst voor criminaliteit; theorie, onderzoek, interventie (pp. 22-47). Lisse: Swets & Zeitlinger.

Zoomer, O.J. & Steinmetz, C.H.D. (1979). Vrouwelijke slachtoffers van misdrijven; hoe reageert het justitiële systeem daarop? Tijdschrift voor Criminologie, 21, (5), 243-256.